1. Ez a “Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat” (a toábbiakban: “AML” Szabályzat) a MrCoin Ltd (a továbbiakban: MrCoin) által készített és alkalmazott szabályzat. Minden, ezzel a szabályzattal kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük forduljon a Selachii Ügyvédi Irodához (96 Kensington High Street, London, W8 4SG).
 2. A MrCoin-nak ezzel az AML Szabályzattal nemcsak az célja, hogy megfeleljen a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, hanem hogy kifejezze azt, hogy nagyon komolyan fel fog lépni az általa nyújtott szolgáltatások törvénytelen igénybevételének bármely formája ellen.
 3. A pénzmosás során az abban résztvevők a bűncselekményből származó jövedelmeket törvényes eredetű jövedelemként kívánják feltüntetni. A MrCoin nem tűri el egyetlen ügyfelével szemben sem azt, ha valaki ilyen szándékkal kíván visszaélni a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal.
 4. Abban az esetben ha a MrCoin bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal, a MrCoin fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat lezárultáig felfügessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. A MrCoin fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
 5. Összahangban a vonatkozó jelenlegi legmegfelelőbb gyakorlati iránymutatásokkal, a MrCoin
  1. kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős,
  2. kockázat alapú megközelítést alakított ki az üzletmenettel kapcsolatos pénzmosási kockázatok felmérésére és azok kezelésére,
  3. kockázat alapú ügyfél-átvilágítási folyamatokat alakított ki és működtet, továbbá az “ismerd meg az ügyfeled” (KYC) alapelvvel összhangban szerzi be a személyazonosság és a lakcím igazolásához szükséges dokumentumokat. A magasabb kockázatot megtestesítő ügyfelek esetében – amelynek meghatározása a MrCoin kizárólagos hatáskörébe tartozik - fokozott ügyfél-átvilágításra kerül sor.
  4. kockázat alapú rendszereket és eljárási folyamatokat alakított ki és működtet annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyfelek tevékenységét,
  5. rendelkezik a gyanús tevékenységek, megjelöléséhez és bejelentéséhez szükséges folyamatokkal.
 6. Bármely ügyfél tranzakciója felfüggeszthető abban az esetben, ha a MrCoin részéről gyanú merül fel az ügyfél megtévesztő, csalárd, vagy bármely a pénzmosással összefüggésbe hozható tevékenységről.
 7. Az AML Szabályzat részeként biztosítjuk, hogy bármely ügyfél, aki elfogadta, hogy a szolgáltatásunkat igénybe veszi, egyuttal ahhoz is hozzájárult, hogy - ilyen irányú kérésünk esetén - rendelkezésünkre bocsátja a személyazonossága és/vagy a lakcíme igazolásához szükséges dokumentumok mindegyik oldalának nagy felbontású (300 DPI) színes szkennelt másolatát, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
  • A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Az EU országaiban kiállított érvényes útlevél, vagy az EU-n kívül kiállított érvényes útlevél
   • Érvényes személyi igazolvány mindkét oldala
   • Érvényes vezetői engedély mindkét oldala
  • A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Lakcímkártya)
   • A lakcímre vonatkozó közüzemi számla — gázszámla, villanyszámla, vezetékes telefon számla
   • A lakcímet tartalmazó bankszámla-kivonat

  Annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb ügyfél átvilágítási folyamatot alakítsunk ki, az azonosítás különböző szintjeit dolgoztuk ki a tranzakciók volumenének figyelembe vételével az alábbi táblázat szerint (“crypto” alatt a különféle digitális kripto devizákat (pl. Bitcoin, stb.), míg “fiat” alatt a hagyományos devizákat (pl. HUF, EUR, USD, stb.) értjük:

  Napi limit Havi limit Azonosítási követelmény
  0. szint crypto: korlátlan crypto: korlátlan - nincs ilyen követelmény
  1. szint crypto: korlátlan
  fiat: 0 €-tól 200 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 60 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 0 €-tól 1000 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 300 000 Ft-ig
  (1) kapcsolat-felvételre akalmas mobil telefonszám
  (2) kapcsolat-felvételre alkalmas e-mail cím
  (3) teljes név
  (4) bankszámla szám
  2. szint crypto: korlátlan
  fiat: 1000 €-ig
  fiat: 300 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 5000 €-ig
  fiat: 1 500 000 Ft-ig
  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS EGYÉNI VÁLALLKOZÓKNAK:
  1. szint +
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (1) a bankkártyád amin látható a teljes neved úgy hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
  (2) papírra kézzel írt szöveg: "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"
  Példa fotó magánszemélyeknek

  CÉGEKNEK ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK:
  1. szint +
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (1) a bankkártyád amin látható a teljes neved és a cég neve úgy hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
  (2) papírra kézzel írt szöveg: "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a [cég név] nevében a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"
  Példa fotó cégeknek
  3. szint crypto: korlátlan
  fiat: 50 000 €-ig
  fiat: 15 000 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 500 000 €-ig
  fiat: 150 000 000 Ft-ig
  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS EGYÉNI VÁLALLKOZÓKNAK:
  2. szint +
  (1) állam által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentum mindegyik oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (2) lakcím igazolására alkalmas dokumentum lakcímet tartalmazó oldalának nagy felbontású szkennelt másolata

  CÉGEKNEK ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK:
  (1) cég képviselőjének az állam által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentumának mindkét oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (2) cég képviselő lakcím igazolására alkalmas dokumentuma lakcímet tartalmazó oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (3) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy frissen bejegyzett cég esetén bejegyzésről szóló végzést (.es3 formátumban)
  (4) külföldi cég esetén: Határozat, amelyben a cég tulajdonosai/tagjai rendelkeznek arról, hogy a cég képviselője a cég érdekében kriptovalutát válthat a MrCoin-nál
  4. szint crypto: korlátlan
  fiat: 50 000 €-tól
  fiat: 15 000 000 Ft-tól
  crypto: korlátlan
  fiat: 500 000 €-tól
  fiat: 150 000 000 Ft-tól
  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS EGYÉNI VÁLALLKOZÓKNAK:
  3. szint +
  (1) fénykép rólad, amint kezedben tartod a fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentumod első oldalát és a 2. szintű azonosításhoz szükséges papírra írt nyilakozatot
  VAGY
  (1) személyes találkozó valamelyik kollégánkkal az ügyfélazonosítás érdekében

  CÉGEKNEK ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK:
  3. szint +
  (1) fénykép a társaság képviselőjéről, amint kezében tartja a fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentumának első oldalát és a 2. szintű azonosításhoz szükséges papírra írt nyilakozatot
  VAGY
  (1) személyes találkozó valamelyik kollégánkkal az ügyfélazonosítás érdekében
 8. A számunkra megküldendő dokumentum-másolatoknak jó minőségű, színes nagy felbontású másolatoknak kell lenniük. Ha több oldala van a dokumentumnak, akkor mindegyik oldalát el kell küldeni. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megküldött dokumentum-másolatokat nem fogadjuk el.
 9. Fenntarjuk magunknak a jogot arra is, hogy az ügyfél személyazonosságának igazolásához bármikor további dokumentumokat kérjünk, illetve, hogy olyan további információkat igényeljünk, ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.