Tájékoztató hírlevél küldésről

Kapcsolattartás - Társaságunk szolgáltatásaival kapcsolatos tranzakcionális, illetve marketing tartalmú tájékoztatáshoz, valamint a tevékenységi szektorára vonatkozó hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelések

A. Tranzakcionális értesítő e-mail

A megrendelésed weboldalunkon keresztül történő leadásakor az e-mail címed megadásával és a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a megrendelésed teljesítésével kapcsolatos információkról, rendszereink karbantartásról, szolgáltatásaink igénybevételét érintő lényeges változásokról, aktuális szabályzatainkról, és azok változásáról értesítő e-mailt küldhetünk számodra.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet)

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban megrendelés leadása és a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása révén az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett haladéktalanul értesüljön a megadott e-mail címre a megrendelésed teljesítésével kapcsolatos információkról, rendszereink karbantartásról, szolgáltatásaink igénybevételét érintő lényeges változásokról, aktuális szabályzatainkról, és azok változásáról értesítő e-mailt küldhetünk számodra.

A kezelt adatok köre: A megrendelés leadó ügyfél neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: a legutolsó megrendelés leadásától számított 1 év, amely az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén további 1 év időtartamra meghosszabbítható.

B. Saját szolgáltatásainkhoz és tevékenységünkhöz kapcsolódó kereskedelmi tartalmú tájékoztató e-mail hírlevelek

Amennyiben a saját szolgáltatásunkkal, új szolgáltatásaink bevezetésével, egyéb a szolgáltatással kapcsolatos újításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos marketing kereskedelmi tartalmú információkat szeretnél kapni tőlünk e-mailben küldött hírlevél formájában, arra a külön a honlapunkon elhelyezett HÍRLEVÉL LINK-re kattintva iratkozhatsz fel.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: A 2011. évi CXII. törvény (Infotv., illetve a GDPR - az Általános Adatvédelmi Rendelet.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban a feliratkozás, azaz az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön az adatkezelő szolgáltatásaira és a tevékenységi szektorára vonatkozó naprakész információkról illetve az adatkezelő vagy partnereinek kereskedelmi ajánlatairól.

A kezelt adatok köre: A feliratkozó neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, azaz a hírlevél alján található linkre kattintva a hozzájárulásának visszavonásig

C. Tevékenységi szektorunkra vonatkozó tájékoztató e-mail hírlevelek

Amennyiben kizárólag a piaci szegmensünk újdonságait tartalmazó hírlevelünkre kívánsz feliratkozni, azt külön a honlapunk alján elhelyezett HÍRLEVÉL LINK-re kattintva teheted meg.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: A 2011. évi CXII. törvény (Infotv., illetve a GDPR - az Általános Adatvédelmi Rendelet.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban a feliratkozás, azaz az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön az adatkezelő tevékenységi szektorára vonatkozó naprakész információkról és újdonságairól.

A kezelt adatok köre: A feliratkozó neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, azaz a hírlevél alján található linkre kattintva a hozzájárulásának visszavonásig.