Ügyfél-azonosítási

folyamat

A MrCoin, mint a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kockázat alapú ügyfél-átvilágítást végez a megrendelést megelőzően. A Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat teljes szövege itt található. Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal!

MrCoin ügyfél-azonosítás

A még be nem azonosított ügyfeleinknek új megrendelés során az alábbi adatokat szükséges megadniuk online vagy személyesen:

Mobiltelefonszám

Kapcsolatfelvételre alkalmas

Teljes név
Ügyfél-átvilágítási adatlap

Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím vagy ennek hiányában tartózkodási hely, azonosítási okmány típusa és száma

Személyazonosság igazolása

Érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél fotója

Önarckép és nyilatkozat

Nagy felbontású fotó, ami megfelel a feltételeknek

E-mail cím

Kapcsolatfelvételre alkalmas

Bankszámlaszám
Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Az ügyfél kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e?

Lakcím igazolása

Lakcímkártya vagy közüzemi számla, bankszámlakivonat fotója

Az alábbi feltételek teljesülése esetén további dokumentumok megadása szükséges az ügyfél-azonosítás során:

Amennyiben nem a saját nevedben jársz el:

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata

Cégek (jogi személy) esetén:

30 napnál nem régebbi okiratot arról, hogy a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta

Amennyiben az elmúlt évi megrendeléseid összege eléri vagy meghaladja az 100.000 € összeget:

Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról

Ha az ügyfél személyazonossága nem állapítható meg vagy a pénzmosás megelőzése indokolja

Szükség esetén további dokumentumokat és információkat kérhetünk

Önarckép és nyilatkozat feltételei

Készíts olyan önarcképet, ami megfelel az alábbi feltételeknek:
  • A fénykép éles, a teljes arcod jól látható.
  • A kezedben tartod a személyazonosító igazolványod, ami teljes egészében látható.
  • A kezedben tartod a kézzel írt nyilatkozatod, amin az alábbi szöveg szerepel:
Magánszemély esetén ezt írd a lapra:

”Alulírott - TELJES NÉV - kriptopénzt szeretnék váltani
 a MRCOIN.EU-nál. - DÁTUM, ALÁÍRÁS -

Cégek (jogi személy) esetén ezt írd a lapra:

”Alulírott - TELJES NÉV - kriptopénzt szeretnék váltani
 a - CÉGNÉV - nevében a MRCOIN.EU-nál. - DÁTUM, ALÁÍRÁS -

Gyakori kérdések az ügyfél-azonosításról

Amennyiben további kérdéseid maradtak az ügyfél-azonosítás folyamatával kapcsolatban, akkor nézd meg a gyakori kérdéseket vagy fordulj hozzánk bizalommal!