SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltatásunk igénybevételével kriptovalutákat, pl. Bitcoint, Ethert, Litecoint és egyéb kriptovalutákat, kriptoeszközöket (továbbiakban: Kriptoeszköz) tudsz vásárolni és eladni.

KRIPTOESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez szükséges feltételek

A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

  • Az általunk a fizetési információkban a részedre megadott rendelési azonosító számot (pl: MRC-1234-5678) hiánytalanul, hibátlanul és pontosan kell megadnod a banki tranzakciód közlemény rovatában a tranzakció beazonosításához, akár utalással, akár pénztári készpénzbefizetéssel történik a tranzakció,
  • Az átutalásod, vagy pénztári készpénz befizetésed következtében a bankszámlaszámunkra jóváírt összegnek teljesen meg kell egyeznie az általad a rendelési folyamat során megadott összeggel,
  • A megrendelést kezdeményező és ezáltal megrendelőként nyilvántartott természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak, vagy szervnek teljesen meg kell egyeznie azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal, vagy szervvel, amely a banki átutalást, vagy a pénztári készpénz befizetést teljesítette,
  • A megrendelés folyamán a nyilatkozatot a teljes neveddel kell aláírnod,
  • Az átutalásod, vagy pénztári készpénz befizetésed következtében a bankszámlaszámunkra jóváírt összeg devizanemének meg kell egyeznie az általad a rendelési folyamat során megadott összeg devizanemével,
  • Az általunk megadott fizetési információkat a fizetés során pontosan kell megadnod,
  • Egy tranzakcióhoz csak egy megrendelés (rendelési azonosító) és egy banki átutalás, vagy készpénz befizetés tartozhat,
  • A tényleges fizetésnek a fizetési instrukciók szerint kell történnie (pl. banki átutalási fizetési instrukció ellenére pénztári készpénz befizetéssel történő fizetés esetén kezelési költséget számíthatunk fel).

Az általunk felszámítható kezelési díj összege

A hiányosan, hibásan, vagy nem pontosan megadott rendelési azonosítókhoz tartozó megrendeléseket, továbbá minden olyan megrendelést, amely a fentiekben részletezett feltételeket nem teljesítette, csak manuálisan tudjuk feldolgozni és teljesíteni. A manuálisan feldolgozott és teljesített megbízások esetében 3%-os, de minimum 3000 HUF vagy 10 EUR kezelési költséget számíthatunk fel.

A megrendelésed teljesítése, a teljesítési árfolyam és az általad megadott címre küldött kriptoeszköz mennyisége

Amennyiben AML szabályzatunk alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a bankszámlánkra jóváírt utalást mindaddig nem tudjuk elfogadni (ezáltal nem is célszerű azt addig elindítani), amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül.

Az adott megrendeléshez tartozó fizetés csak abban az esetben kerül majd feldolgozásra és teljesítésre, ha az adott megrendeléshez tartozó fizetési információk kiküldését követően kerül arra sor. Amennyiben az utalásra a fizetési információk megküldését megelőzően már sor kerül, azt úgy tekintjük, mintha megrendelési számhoz nem kapcsolódó, így beazonosíthatatlan tranzakció érkezett volna, mely után kezelési költséget számíthatunk fel. További információkért lásd: “A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez szükséges feltételek” bekezdést.

Amikor a számlánkra jóváíródik a vásárlásra fordított összeg és az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor kezdjük meg a megrendelésed feldolgozását. Első lépésként levonjuk az esetlegesen felmerülő banki költségek összegét, majd ezt követően a manuális feldolgozáshoz kapcsolódó kezelési díj kerülhet levonásra, amennyiben a megrendelés – a fentiekben részletezett hibákra, hiányosságokra, vagy pontatlanságokra visszavezethetően nem tud automatikusan teljesülni. Banki költségek nemcsak az átutaláshoz kapcsolódhatnak, hanem pénztári készpénz befizetéshez is. Az ezt követően fennmaradó összeget váltjuk át Kriptoeszközre, az átváltási folyamatban rendelkezésünkre álló piaci árakat használva, majd elküldjük neked a Kriptoeszközt az általad megadott címre. Tekintettel arra, hogy nemcsak a banki átutalás kezdeményezése, vagy a pénztári készpénzbefizetés megtörténte és a bankszámlánkra történő jóváírás között telhet el előre meg nem határozható időintervallum, hanem a megrendelés tőzsdei teljesítése, valamint a blockchain hálózaton történő teljesítés időpontja is meghatározhatatlan és kiszámíthatatlan (meg kell várnunk a szükséges konfirmációkat a blockchain hálózaton), így semmilyen időintervallumot, vagy határidőt nem tudunk vállalni a teljesítésre és így a teljesítéskori árfolyamra sem. Amennyiben a megrendelés megadásától a teljesítésig a fentiekben bemutatott okokra visszavezethetően az általunk eddig tapasztalt átlagos 2 órán belüli teljesítéshez képest hosszabb idő telik el, akkor – tekintettel a Kriptoeszközök árfolyamának magas volatilitására (azaz rövid idő alatt történő nagy árfolyamingadozására) – fel kell készülnöd arra, hogy a megrendelésedkor ismert árfolyamhoz képest akár alacsonyabb, vagy magasabb árfolyamon fogjuk csak tudni teljesíteni a megrendelésedet.

Összefoglalóan, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MRCOIN NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT.

Kiemelnénk, hogy a technológia adottságai miatt a már kiküldött Kriptoeszközök visszahívására vagy a tranzakció utólagos módosítására nincs lehetőség, ezért a MRCOIN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZÉRT, HA A KRIPTOESZKÖZ FOGADÓ CÍMET TÉVESEN ADTAD MEG VAGY NEM RENDELKEZEL FELETTE.

A megrendelést a MrCoin akkor tekinti teljesítettnek, ha az adott tranzakció az adott Kriptoeszközhöz tartozó nyilvános blokkláncon konfirmálásra kerül. Ha ennek ellenére a fogadó oldalon a tárcában nem jelenik meg a Kriptoeszköz, az a fogadó oldalán jelenlévő technikai probléma, amire a MrCoinnak nincs semmilyen ráhatása, és ezért semmilyen felelősséget nem vállal.

Visszatérítés

Visszatérítésre kizárólag banki átutalással történt fizetés esetén van lehetőség. Ha már kiküldtük a Kriptoeszközt az általad megadott címre, nem tudjuk visszautalni a megvásárlásukra fordított összeget. Kérünk, figyelj arra, hogy pontosan add meg a Kriptoeszközt fogadó címed, mert nem tudunk visszatérítést adni neked, ha elírod azt. Abban az esetben, ha az adott Kriptoeszköz cím formátuma lehetővé teszi, akkor mi ellenőrizzük formai helyességét, de arra nincs semmilyen lehetőségünk, hogy azt is ellenőrizzük, hogy valóban te rendelkezel-e felette. Ha meggondolod magad és mégsem akarsz Kriptoeszközt venni, de már átutaltad nekünk a vásárláshoz szükséges összeget, akkor tudjuk neked azt visszatéríteni, ha mi még nem kezdtük meg a megrendelésed feldolgozását. A visszatérítés minden esetben kizárólag arra a bankszámlaszámra történhet, amelyről az utalás érkezett. Ilyen esetben levonjuk a felmerülő banki költségeket és levonhatunk további 3%, de minimum 3000 HUF vagy 10 EUR kezelési költséget és a fennmaradó összeget visszaküldjük neked.

Banki költségek

Bizonyos esetekben átháríthatjuk a banki költséget. Ezekben az esetekben mindig feltüntetjük a felmerülő banki költséget már a megrendelés feladása folyamán. Figyelj arra, hogy az átutalásodat “megosztott költségekkel” indítsd (a bankolásra szolgáló weboldalak többségén ez “SHA” költségként szerepel). Amennyiben bármilyen nem várt banki költség merül fel a mi oldalunkon (pl. ha áthárítod a te banki költségeidet ránk, vagy nem az általunk megadott fizetési instrukció szerint történik a fizetés), az általad megrendelt összegből ennek ellenértékét le fogjuk vonni, mielőtt megvennénk számodra az általad megrendelt Kriptoeszközt.

Megrendelési összeghatárok

Az egy vásárló által megvehető Kriptoeszköz minimális értéke a rendelés folyamán látható és az adott piaci körülmények szerint változhat. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által megvehető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megrendelési összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

A KRIPTOESZKÖZ ELADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

Az eladási megbízásod teljesítése, a teljesítési árfolyam és kriptoeszköz eladásának ellenértéke

Amennyiben jelen szabályzat alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a Kriptoeszköz címünkre elküldött Kriptoeszköz eladásának a folyamatát mindaddig nem tudjuk megkezdeni, amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül.

Amikor a Kriptoeszköz címünkre megérkezik a Kriptoeszköz és az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor megkezdjük az eladási megbízásod feldolgozását. A Kriptoeszköz eladásához az eladási folyamatban rendelkezésünkre álló piaci árfolyamokat használjuk. A Kriptoeszköz eladásából befolyó összeget csökkentjük az összeg átutalásához szükséges felmerülő banki költségeink összegével. Az ezt követően fennmaradó összeget utaljuk el a megadott bankszámlaszámodra. Tekintettel arra, hogy az eladási tranzakció általad történő kezdeményezése és a Kriptoeszköznek a Kriptoeszköz címünkre történő megérkezése között telhet el előre meg nem határozható és ki nem számítható időintervallum (meg kell várnunk a szükséges konfirmációkat a blockchain hálózaton – 1 000 000 HUF vagy 3000 EUR értékig Bitcoin esetén 1 konfirmáció, Ethereum esetén 12 konfirmáció; 1 000 000 HUF vagy 3000 EUR érték fölött Bitcoin esetén 6 konfirmáció, Ethereum esetén 40 konfirmáció), így semmilyen időintervallumot, vagy határidőt nem tudunk válallni a teljesítésre és így a teljesítéskori árfolyamra sem. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a blockchain hálózat aktuális leterheltségének függvényében a minimálisan szükséges konfirmációk számát értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

Amennyiben az eladási megbízás megadásától a teljesítésig a fentiekben bemutatott okokra visszavezethetően az általunk eddig tapasztalt átlagos 2 órán belüli teljesítéshez képest hosszabb idő telik el, akkor – tekintettel a Kriptoeszköz árfolyamának magas volatilitására (azaz rövid idő alatt történő nagy árfolyamingadozására) – fel kell készülnöd arra, hogy az eladási megbízáskor ismert árfolyamhoz képest akár alacsonyabb, vagy magasabb árfolyamon fogjuk csak tudni teljesíteni az eladási megbízásodat.

Összefoglalóan, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MRCOIN NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT.

Eladási összeghatárok

Az egy ügyfél által kezdeményezhető eladási megbízás minimális értéke 60 eurónak, vagy 20.000 forintnak megfelelő Kriptoeszköz. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által értékesíthető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az eladási összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően, külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

A Pénzmosás elleni szabályzat (AML) és az Ismerd meg ügyfeled irányelv (KYC).

A KYC és az AML szabályzatainkkal összhangban, fenntartjuk a jogot, hogy bármely konkrét tranzakciót külön is ellenőrizzünk, akár gyanú felmerülése esetén, akár szúrópróbaszerűen.

A weboldalunk segítségével számodra nyújtott szolgáltatásunk (Kriptoeszköz vétele és eladása) igénybevétele nem lehetséges anonim módon. A Pénzmosás Elleni Szabályzatunkban (AML) meghatározott esetekben és módon különböző, a személyazonosság és/vagy a lakcím igazolására alkalmas dokumentumokat kérhetünk tőled.

Tovább a teljes Felhasználási Feltételekre