1. Ez a “Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat” (a toábbiakban: “AML” Szabályzat) a MrCoin Ltd (a továbbiakban: MrCoin) által készített és alkalmazott szabályzat. Minden, ezzel a szabályzattal kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük forduljon a Selachii Ügyvédi Irodához (96 Kensington High Street, London, W8 4SG).
 2. A MrCoin-nak ezzel az AML Szabályzattal nemcsak az célja, hogy megfeleljen a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, hanem hogy kifejezze azt, hogy nagyon komolyan fel fog lépni az általa nyújtott szolgáltatások törvénytelen igénybevételének bármely formája ellen.
 3. A pénzmosás során az abban résztvevők a bűncselekményből származó jövedelmeket törvényes eredetű jövedelemként kívánják feltüntetni. A MrCoin nem tűri el egyetlen ügyfelével szemben sem azt, ha valaki ilyen szándékkal kíván visszaélni a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal.
 4. Abban az esetben ha a MrCoin bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal, a MrCoin fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat lezárultáig felfügessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. A MrCoin fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
 5. Összahangban a vonatkozó jelenlegi legmegfelelőbb gyakorlati iránymutatásokkal, a MrCoin
  1. kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős,
  2. kockázat alapú megközelítést alakított ki az üzletmenettel kapcsolatos pénzmosási kockázatok felmérésére és azok kezelésére,
  3. kockázat alapú ügyfél-átvilágítási folyamatokat alakított ki és működtet, továbbá az “ismerd meg az ügyfeled” (KYC) alapelvvel összhangban szerzi be a személyazonosság és a lakcím igazolásához szükséges dokumentumokat. A magasabb kockázatot megtestesítő ügyfelek esetében – amelynek meghatározása a MrCoin kizárólagos hatáskörébe tartozik - fokozott ügyfél-átvilágításra kerül sor.
  4. kockázat alapú rendszereket és eljárási folyamatokat alakított ki és működtet annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyfelek tevékenységét,
  5. rendelkezik a gyanús tevékenységek, megjelöléséhez és bejelentéséhez szükséges folyamatokkal.
 6. Bármely ügyfél tranzakciója felfüggeszthető abban az esetben, ha a MrCoin részéről gyanú merül fel az ügyfél megtévesztő, csalárd, vagy bármely a pénzmosással összefüggésbe hozható tevékenységről.
 7. Az AML Szabályzat részeként biztosítjuk, hogy bármely ügyfél, aki elfogadta, hogy a szolgáltatásunkat igénybe veszi, egyuttal ahhoz is hozzájárult, hogy - ilyen irányú kérésünk esetén - rendelkezésünkre bocsátja a személyazonossága és/vagy a lakcíme igazolásához szükséges dokumentumok mindegyik oldalának nagy felbontású (300 DPI) színes szkennelt másolatát, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
  • A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Az EU országaiban kiállított érvényes útlevél, vagy az EU-n kívül kiállított érvényes útlevél
   • Érvényes személyi igazolvány
   • Érvényes vezetői engedély
  • A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
   • A lakcímre vonatkozó közüzemi számla — gázszámla, villanyszámla, vezetékes telefon számla
   • A lakcímet tartalmazó bankszámla-kivonat
  Annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb ügyfél átvilágítási folyamatot alakítsunk ki, az azonosítás különböző szintjeit dolgoztuk ki a tranzakciók volumenének figyelembe vételével az alábbi táblázat szerint (“crypto” alatt a különféle digitális kripto devizákat (pl. Bitcoin, stb.), míg “fiat” alatt a hagyományos devizákat (pl. HUF, EUR, USD, stb.) értjük:
  Napi limit Havi limit Azonosítási követelmény
  0. szint crypto: korlátlan crypto: korlátlan - nincs ilyen követelmény
  1. szint crypto: korlátlan
  fiat: 0 €-tól 200 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 60 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 0 €-tól 1000 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 300 000 Ft-ig
  (1) kapcsolat-felvételre akalmas mobil telefonszám
  (2) kapcsolat-felvételre alkalmas e-mail cím
  (3) teljes név
  (4) bankszámla szám
  2. szint crypto: korlátlan
  fiat: 1000 €-ig
  fiat: 300 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 5000 €-ig
  fiat: 1 500 000 Ft-ig
  1. szint +
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (1) a bankkártyád amin látható a teljes neved úgy hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
  (2) papírra kézzel írt szöveg: "Alulírott [név] bitcoint szeretnék váltani a MRCOIN.EU oldalon, [aláírás]"
  Példa fotó
  3. szint crypto: korlátlan
  fiat: 50 000 €-ig
  fiat: 15 000 000 Ft-ig
  crypto: korlátlan
  fiat: 500 000 €-ig
  fiat: 150 000 000 Ft-ig
  2. szint +
  (1) állam által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentum mindegyik oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (2) lakcím igazolására alkalmas dokumentum mindegyik oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (3) fénykép rólad, amint kezedben tartod a fenti 2 dokumentumot és egy az általunk részedre elküldött feliratot tartalmazó papírlapot
  VAGY
  személyes találkozó valamelyik kollégánkkal az ügyfélazonosítás érdekében
  4. szint crypto: korlátlan
  fiat: 50 000 €-tól
  fiat: 15 000 000 Ft-tól
  crypto: korlátlan
  fiat: 500 000 €-tól
  fiat: 150 000 000 Ft-tól
  3. szint +
  kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot a fokozott ügyfél-átvilágítás érdekében
 8. A számunkra megküldendő dokumentum-másolatoknak jó minőségű, színes nagy felbontású másolatoknak kell lenniük. Ha több oldala van a dokumentumnak, akkor mindegyik oldalát el kell küldeni. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megküldött dokumentum-másolatokat nem fogadjuk el.
 9. Fenntarjuk magunknak a jogot arra is, hogy az ügyfél személyazonosságának igazolásához bármikor további dokumentumokat kérjünk, illetve, hogy olyan további információkat igényeljünk, ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.