ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ez az oldal (és valamennyi dokumentum, amelyre hivatkozik) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a www.mrcoin.eu weboldal általad történő használatára vonatkoznak, függetlenül attól, hogy látogatóként, regisztráció nélküli felhasználóként vagy regisztrált felhasználóként teszed ezt. Ha bármilyen kérdésed van a jelen Felhasználási Feltételeket illetően, kérjük vedd fel a kapcsolatot velünk.

Mielőtt elkezdenéd használni az oldalt, olvasd el figyelmesen a jelen felhasználási feltételeket. A weboldal használatával elfogadod e feltételeket és vállalod, hogy betartod ezeket. Ha nem értesz egyet a feltételekkel, kérünk, ne használd ezt a weboldalt.

KIK VAGYUNK

A www.mrcoin.eu egy weboldal, melyet a Shinrai Kft. működtet (vagyis “mi”). Kérünk, hogy legyél tekintettel a céggel kapcsolatos alábbi tényekre:

 1. Magyarország joga szerint bejegyzett gazdasági társaság vagyunk, cégjegyzékszámunk 01-09-980648, székhelyünk 1025 Budapest, Vérhalom utca 40./li>
 2. Korlátozott felelősségű társaság vagyunk.
 3. Tulajdonosunk egy magyarországi magányszemély.

A weboldalunkhoz kizárólag időleges hozzáférést biztosítunk a számodra. Fenntartjuk a jogot arra, hogy külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassuk, vagy eltávolítsuk a jelen weboldalunkon keresztül kínált szolgáltatásainkat. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha a weboldalunk bármikor, bármilyen okból, bármennyi ideig nem érhető el számodra vagy harmadik személyek számára.

Időről-időre dönthetünk úgy, hogy akár a teljes weboldalunkat, akár annak bizonyos részeit csak regisztráció ellenében tesszük elérhetővé.

Akár mi biztosítottunk számodra egy felhasználói azonosító kódot, jelszót, rendelésedhez tartozó egyedi webcímet (URL-t), vagy bármilyen más információt a biztonsági folyamataink keretében, akár te választottál ilyet magadnak, ennek titkosságát meg kell őrizned és azt senki mással nem oszthatod meg. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármelyik felhasználói azonosító kódot vagy jelszót bármikor felfüggesszünk, akár te választottad azt, akár mi osztottuk ki neked, ha véleményünk szerint nem tartottad be a felhasználási feltételeinkben foglalt rendelkezéseket. A rendelésedhez tartozó rendelési számot kizárólag a tranzakció végrehajtásában közreműködő pénzügyi vagy fizetési szolgáltatónak vagy hálózatnak adhatod meg.

Neked kell gondoskodnod arról, hogy hozzáférésed legyen a weboldalunkhoz, beleértve, de nem korlátozva ezt a megfelelő és stabil internetkapcsolatra. Azért is te felelsz, hogy biztosítsd, hogy bárki, aki a te internetkapcsolatodon keresztül éri el a weboldalunkat, tisztában legyen a jelen feltételekkel és betartsa azokat.

Szolgáltatásunk igénybevételével kriptovalutákat, pl. Bitcoint, Ethert, Litecoint és egyéb kriptovalutákat, kriptoeszközöket (továbbiakban: Kriptoeszköz) tudsz vásárolni és eladni.

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

KRIPTOESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez szükséges feltételek

A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

 • Az általunk a fizetési információkban a részedre megadott rendelési azonosító számot (pl: MRC-1234-5678) hiánytalanul, hibátlanul és pontosan kell megadnod a banki tranzakciód közlemény rovatában a tranzakció beazonosításához, akár utalással, akár pénztári készpénzbefizetéssel történik a tranzakció,
 • Az átutalásod, vagy pénztári készpénz befizetésed következtében a bankszámlaszámunkra jóváírt összegnek teljesen meg kell egyeznie az általad a rendelési folyamat során megadott összeggel,
 • A megrendelést kezdeményező és ezáltal megrendelőként nyilvántartott természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak, vagy szervnek teljesen meg kell egyeznie azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal, vagy szervvel, amely a banki átutalást, vagy a pénztári készpénz befizetést teljesítette,
 • A megrendelés folyamán a nyilatkozatot a teljes neveddel kell aláírnod,
 • Az átutalásod, vagy pénztári készpénz befizetésed következtében a bankszámlaszámunkra jóváírt összeg devizanemének meg kell egyeznie az általad a rendelési folyamat során megadott összeg devizanemével,
 • Az általunk megadott fizetési információkat a fizetés során pontosan kell megadnod,
 • Egy tranzakcióhoz csak egy megrendelés (rendelési azonosító) és egy banki átutalás, vagy készpénz befizetés tartozhat,
 • A tényleges fizetésnek a fizetési instrukciók szerint kell történnie (pl. banki átutalási fizetési instrukció ellenére pénztári készpénz befizetéssel történő fizetés esetén kezelési költséget számíthatunk fel).
 • Az általunk felszámítható kezelési díj összege

  A hiányosan, hibásan, vagy nem pontosan megadott rendelési azonosítókhoz tartozó megrendeléseket, továbbá minden olyan megrendelést, amely a fentiekben részletezett feltételeket nem teljesítette, csak manuálisan tudjuk feldolgozni és teljesíteni. A manuálisan feldolgozott és teljesített megbízások esetében 3%-os, de minimum 3000 HUF vagy 10 EUR kezelési költséget számíthatunk fel.

  A megrendelésed teljesítése, a teljesítési árfolyam és az általad megadott címre küldött kriptoeszköz mennyisége

  Amennyiben AML szabályzatunk alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a bankszámlánkra jóváírt utalást mindaddig nem tudjuk elfogadni (ezáltal nem is célszerű azt addig elindítani), amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül.

  Az adott megrendeléshez tartozó fizetés csak abban az esetben kerül majd feldolgozásra és teljesítésre, ha az adott megrendeléshez tartozó fizetési információk kiküldését követően kerül arra sor. Amennyiben az utalásra a fizetési információk megküldését megelőzően már sor kerül, azt úgy tekintjük, mintha megrendelési számhoz nem kapcsolódó, így beazonosíthatatlan tranzakció érkezett volna, mely után kezelési költséget számíthatunk fel. További információkért lásd: “A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez szükséges feltételek” bekezdést.

  Amikor a számlánkra jóváíródik a vásárlásra fordított összeg és az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor kezdjük meg a megrendelésed feldolgozását. Első lépésként levonjuk az esetlegesen felmerülő banki költségek összegét, majd ezt követően a manuális feldolgozáshoz kapcsolódó kezelési díj kerülhet levonásra, amennyiben a megrendelés – a fentiekben részletezett hibákra, hiányosságokra, vagy pontatlanságokra visszavezethetően nem tud automatikusan teljesülni. Banki költségek nemcsak az átutaláshoz kapcsolódhatnak, hanem pénztári készpénz befizetéshez is. Az ezt követően fennmaradó összeget váltjuk át Kriptoeszközre, az átváltási folyamatban rendelkezésünkre álló piaci árakat használva, majd elküldjük neked a Kriptoeszközt az általad megadott címre. Tekintettel arra, hogy nemcsak a banki átutalás kezdeményezése, vagy a pénztári készpénzbefizetés megtörténte és a bankszámlánkra történő jóváírás között telhet el előre meg nem határozható időintervallum, hanem a megrendelés tőzsdei teljesítése, valamint a blockchain hálózaton történő teljesítés időpontja is meghatározhatatlan és kiszámíthatatlan (meg kell várnunk a szükséges konfirmációkat a blockchain hálózaton), így semmilyen időintervallumot, vagy határidőt nem tudunk vállalni a teljesítésre és így a teljesítéskori árfolyamra sem. Amennyiben a megrendelés megadásától a teljesítésig a fentiekben bemutatott okokra visszavezethetően az általunk eddig tapasztalt átlagos 2 órán belüli teljesítéshez képest hosszabb idő telik el, akkor – tekintettel a Kriptoeszközök árfolyamának magas volatilitására (azaz rövid idő alatt történő nagy árfolyamingadozására) – fel kell készülnöd arra, hogy a megrendelésedkor ismert árfolyamhoz képest akár alacsonyabb, vagy magasabb árfolyamon fogjuk csak tudni teljesíteni a megrendelésedet.

  Összefoglalóan, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MRCOIN NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT.

  Kiemelnénk, hogy a technológia adottságai miatt a már kiküldött Kriptoeszközök visszahívására vagy a tranzakció utólagos módosítására nincs lehetőség, ezért a MRCOIN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZÉRT, HA A KRIPTOESZKÖZ FOGADÓ CÍMET TÉVESEN ADTAD MEG VAGY NEM RENDELKEZEL FELETTE.

  A megrendelést a MrCoin akkor tekinti teljesítettnek, ha az adott tranzakció az adott Kriptoeszközhöz tartozó nyilvános blokkláncon konfirmálásra kerül. Ha ennek ellenére a fogadó oldalon a tárcában nem jelenik meg a Kriptoeszköz, az a fogadó oldalán jelenlévő technikai probléma, amire a MrCoinnak nincs semmilyen ráhatása, és ezért semmilyen felelősséget nem vállal.

  manuális beavatkozást igénylő megrendelések feldolgozása és teljesítése kizárólag munkaidőben történik, hétköznapokon 10-18 óra között.

  Visszatérítés

  Visszatérítésre kizárólag banki átutalással történt fizetés esetén van lehetőség. Ha már kiküldtük a Kriptoeszközt az általad megadott címre, nem tudjuk visszautalni a megvásárlásukra fordított összeget. Kérünk, figyelj arra, hogy pontosan add meg a Kriptoeszközt fogadó címed, mert nem tudunk visszatérítést adni neked, ha elírod azt. Abban az esetben, ha az adott Kriptoeszköz cím formátuma lehetővé teszi, akkor mi ellenőrizzük formai helyességét, de arra nincs semmilyen lehetőségünk, hogy azt is ellenőrizzük, hogy valóban te rendelkezel-e felette. Ha meggondolod magad és mégsem akarsz Kriptoeszközt venni, de már átutaltad nekünk a vásárláshoz szükséges összeget, akkor tudjuk neked azt visszatéríteni, ha mi még nem kezdtük meg a megrendelésed feldolgozását. A visszatérítés minden esetben kizárólag arra a bankszámlaszámra történhet, amelyről az utalás érkezett. Ilyen esetben levonjuk a felmerülő banki költségeket és levonhatunk további 3%, de minimum 3000 HUF vagy 10 EUR kezelési költséget és a fennmaradó összeget visszaküldjük neked.

  Banki költségek

  Bizonyos esetekben átháríthatjuk a banki költséget. Ezekben az esetekben mindig feltüntetjük a felmerülő banki költséget már a megrendelés feladása folyamán. Figyelj arra, hogy az átutalásodat “megosztott költségekkel” indítsd (a bankolásra szolgáló weboldalak többségén ez “SHA” költségként szerepel). Amennyiben bármilyen nem várt banki költség merül fel a mi oldalunkon (pl. ha áthárítod a te banki költségeidet ránk, vagy nem az általunk megadott fizetési instrukció szerint történik a fizetés), az általad megrendelt összegből ennek ellenértékét le fogjuk vonni, mielőtt megvennénk számodra az általad megrendelt Kriptoeszközt.

  Megrendelési összeghatárok

  Az egy vásárló által megvehető Kriptoeszköz minimális értéke a rendelés folyamán látható és az adott piaci körülmények szerint változhat. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által megvehető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra.

  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megrendelési összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

  A KRIPTOESZKÖZ ELADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

  Az eladási megbízásod teljesítése, a teljesítési árfolyam és kriptoeszköz eladásának ellenértéke

  Amennyiben jelen szabályzat alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a Kriptoeszköz címünkre elküldött Kriptoeszköz eladásának a folyamatát mindaddig nem tudjuk megkezdeni, amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül.

  Amikor a Kriptoeszköz címünkre megérkezik a Kriptoeszköz és az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor megkezdjük az eladási megbízásod feldolgozását. A Kriptoeszköz eladásához az eladási folyamatban rendelkezésünkre álló piaci árfolyamokat használjuk. A Kriptoeszköz eladásából befolyó összeget csökkentjük az összeg átutalásához szükséges felmerülő banki költségeink összegével. Az ezt követően fennmaradó összeget utaljuk el a megadott bankszámlaszámodra. Tekintettel arra, hogy az eladási tranzakció általad történő kezdeményezése és a Kriptoeszköznek a Kriptoeszköz címünkre történő megérkezése között telhet el előre meg nem határozható és ki nem számítható időintervallum (meg kell várnunk a szükséges konfirmációkat a blockchain hálózaton – 1 000 000 HUF vagy 3000 EUR értékig Bitcoin esetén 1 konfirmáció, Ethereum esetén 12 konfirmáció; 1 000 000 HUF vagy 3000 EUR érték fölött Bitcoin esetén 6 konfirmáció, Ethereum esetén 40 konfirmáció), így semmilyen időintervallumot, vagy határidőt nem tudunk válallni a teljesítésre és így a teljesítéskori árfolyamra sem. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a blockchain hálózat aktuális leterheltségének függvényében a minimálisan szükséges konfirmációk számát értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

  Amennyiben az eladási megbízás megadásától a teljesítésig a fentiekben bemutatott okokra visszavezethetően az általunk eddig tapasztalt átlagos 2 órán belüli teljesítéshez képest hosszabb idő telik el, akkor – tekintettel a Kriptoeszköz árfolyamának magas volatilitására (azaz rövid idő alatt történő nagy árfolyamingadozására) – fel kell készülnöd arra, hogy az eladási megbízáskor ismert árfolyamhoz képest akár alacsonyabb, vagy magasabb árfolyamon fogjuk csak tudni teljesíteni az eladási megbízásodat.

  Összefoglalóan, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MRCOIN NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT.

  A weboldal használatával elfogadod, hogy a MrCoin az általa értékesített kriptoszközök típusait - az ügyfelek előzetes értesítése nélkül bármikor megváltoztathatja, továbbá hogy a MrCoin nem vállal kötelezettséget az általa értékesített kriptoeszközök visszavásárlására vagy visszaváltására.

  Eladási összeghatárok

  Az egy ügyfél által kezdeményezhető eladási megbízás minimális értéke 60 eurónak, vagy 20.000 forintnak megfelelő Kriptoeszköz. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által értékesíthető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az eladási összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően, külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

  A Pénzmosás elleni szabályzat (AML) és az Ismerd meg ügyfeled irányelv (KYC).

  A KYC és az AML szabályzatainkkal összhangban, fenntartjuk a jogot, hogy bármely konkrét tranzakciót külön is ellenőrizzünk, akár gyanú felmerülése esetén, akár szúrópróbaszerűen.

  A weboldalunk segítségével számodra nyújtott szolgáltatásunk (Kriptoeszköz vétele és eladása) igénybevétele nem lehetséges anonim módon. A Pénzmosás Elleni Szabályzatunkban (AML) meghatározott esetekben és módon különböző, a személyazonosság és/vagy a lakcím igazolására alkalmas dokumentumokat kérhetünk tőled.

  TILTOTT HASZNÁLAT

  Kizárólag legális célokra használhatod a weboldalunkat. Nem használhatod a weboldalunkat az alábbiak szerint:

  1. bármely olyan módon, amely megsérti az alkalmazandó helyi, nemzeti, vagy nemzetközi jogot vagy szabályozást;
  2. bármely olyan módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van;
  3. hogy bármilyen olyan tartalmat küldj, tudatosan kapj, feltölts, letölts, használj vagy újra használj, amely nem felel meg a tartalmakra vonatkozó követelményeknek (ezeket lásd később);
  4. hogy továbbíts, elősegítsd a küldését bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan reklámnak vagy egyéb promóciós anyagnak, vagy bármilyen más hasonló, kéretlen tartalomnak (spam);
  5. hogy tudatosan továbbíts bármilyen adatot, küldj vagy feltölts bármilyen tartalmat, mely vírusokat, trójaiakat, férgeket, időzített bombákat, billentyűzet-leütés naplózó programokat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más ártalmas programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, melyet azzal a céllal terveztek, hogy a számítógép szoftvereinek és hardvereinek működését hátrányosan befolyásolja;
  6. hogy bármilyen módon kiskorúakat sérts vagy azt megkíséreld.

  Beleegyezel továbbá abba, hogy:

  1. nem reprodukálod, nem duplikálod, nem másolod le és nem adod el jelen weboldalt bármely részét a felhasználási feltételeinkkel ellentétes módon és
  2. nem létesítesz jogosulatlan hozzéférést, nem avatkozol bele, nem károsítod és nem teszed tönkre a weboldalunk semmilyen részét, sem semely felszerelést vagy hálózatot amelyen a weboldalunk tárolva van, semmilyen szoftvert, amely a weboldalunk kiszolgálására szolgál, és semmilyen szoftvert, felszerelést vagy hálózatot, amelyet harmadik személyek tulajdonolnak vagy használnak.

  SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

  Mi vagyunk a tulajdonosai vagy a jogosultjai valamennyi, a weboldalunkon vagy annak tartalmaiban található szellemi alkotáshoz fűződő jognak. Ezeket nemzetközi szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik és minden ezekhez fűződő jogunkat fenntartjuk.

  Jogod van arra, hogy részeket letölts és egyetlen másolati példányt kinyomtass a weboldalunk bármelyik oldaláról a saját, nem kereskedelmi célú használatodra és arra is jogod van, hogy felhívd más, a szervezetednél dolgozó személyek figyelmét a weboldalunkra kihelyezett tartalmakra.

  Ugyanakkor arra nincs jogod, hogy bármilyen módon megváltoztasd a papír alapú vagy digitáis másolatokat, melyeket e tartalmakról nyomtattál vagy letöltöttél és nem használhatod az illusztrációkat, fényképeket, videó vagy audió szekvenciákat vagy grafikákat a hozzájuk tartozó szövegtől elkülönített módon.

  A weboldalunkon található tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogosulti minőségünket (és valamennyi közreműködőnk ilyen minőségét) el kell ismerni valamennyi nyomtatott vagy másolt vagy letöltött anyagban.

  A weboldalunkon található tartalmak közül semmit nem használhatsz kereskedelmi célokra anélkül, hogy előzetesen megszereznéd erre vonatkozóan a hozzájárulásunkat.

  Amennyiben kinyomtatod, lemásolod vagy letöltöd a weboldalunk bármely részét a felhasználási feltételeket sértő módon, a weboldalunk használatára vonatkozó jogod azonnal és figyelmeztetés nélkül megszűnik. Ebben az esetben választásod szerint vagy visszaküldesz nekünk vagy megsemmisítesz minden olyan másolt tartalmat, melyet létrehoztál.

  A WEBOLDALUNKON ELÉRHETŐ TARTALMAK MEGBÍZHATÓSÁGA

  Míg minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az oldalunkon megjelenő hozzászólások és egyéb tartalmak pontosak és valósághűek legyenek​, ezen adatok nem tekinthetőek teljes mértékben megbízható információnak. Nem vállalunk felelősséget semmiért, ami bármely regisztrált felhasználó, weboldal-látogató vagy harmadik személy ezen tartalmakba vetett bizalmának következménye.

  VÁLTOZÁSOK A WEBOLDALON

  Weboldalunkat rendszeresen kívánjuk ellenőrizni és frissíteni, ugyanakkor azt nem tudjuk garantálni, hogy a rajta található tartalmak bármely adott pillanatban naprakészek legyenek és nincs semmilyen kötelezettségünk arra, hogy e tartalmakat frissítsük. Bármikor megváltoztathatjuk a weboldalunk tartalmát, felfüggeszthetjük a weboldalunkhoz való hozzáférés lehetőségét, vagy le is zárhatjuk értesítés nélkül korlátlan időtartamra.

  FELELŐSSÉGÜNK

  Nem vállalunk semmilyen felelősséget, feltételt és szavatosságot a weboldalunkon található tartalmak pontosságáért és teljességéért.

  Addig a mértékig, amennyire ezt a jog lehetővé teszi számunkra, mi (és a cégcsoportunkba tartozó más cégek és a velünk kapcsolatban álló harmadik felek) kifejezetten kizárjuk:

  1. azokat a kondíciókat, szavatosságokat és más feltételeket, amelyek ennek hiányában a jog alapján alkalmazandóak lennének.
  2. minden felelősséget bármilyen közvetlen vagy közvetett vagy következmények veszteségért, kárért, amely bármely felhasználónál a weboldalunk, a hozzá linkelt más weboldalak, vagy a rajta található tartalom használatával összefüggésben, vagy annak eredményeként, vagy a használatára való képtelenség következményeként merül fel, beleértve korlátozás nélkül minden felelősséget bármely profitveszteségért, elmaradt haszonért vagy az ügyfélkör csökkenéséért.

  Nem zárjuk ki a hanyagságunkból fakadó halálos vagy testi sérülést okozó következményért, csalárd képviseletért való felelősséget, valamint minden más olyan felelősséget, amely a jog szerint nem zárható ki.

  INFORMÁCIÓK RÓLAD ÉS A WEBOLDALUNKON TETT LÁTOGATÁSAIDRÓL ÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYAINK

  Az Európai Unió vonatkozó rendelete és a magyarországi jogszabályok alapján összeállított adatkezelési, adatvédelmi szabályzataink rendelkeznek arról, hogy hogyan és milyen információkat kezelünk veled kapcsolatosan.

  A weboldalunk használatával beleegyezésed adod az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatainkkal összhangban történő adatkezeléshez és szavatolsz az általad megadott adatok pontosságáért.

  VÍRUSOK, HACKELÉS ÉS EGYÉB TÁMADÁSOK

  Tilos:

  1. visszaélésszerűen használnod a weboldalunkat úgy, hogy tudatosan vírusokat, trójaiakat, logikai bombákat vagy más hasonló rosszindulatú és vagy technológiailag ártalmas tartalmakat helyezel el rajta;
  2. megkísérelned engedély nélküli hozzáférést szerezni a weboldalunkhoz vagy ahhoz a szerverhez, amelyen a weboldalt tároljuk vagy bármilyen más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a weboldalunkhoz kapcsolódik;
  3. túlterheléses támadással (DoS-attack) vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadással (DDoS-attack) vagy más módon megtámadnod a weboldalunkat.

  Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, vagy kárért, amely abból fakad, hogy a weboldalunk használatával összefüggésben vagy a weboldalunkról vagy a hozzá kapcsolt más weboldalakról lévő tartalmak letöltésével összefüggésben, egy DDoS támadás, vírusok, vagy más technológiailag ártalmas tartalmak következményeképpen megfertőzik a számítógépedet, a számítógépes programjaidat, adataidat, vagy bármely más, tulajdonodba tartozó anyagot.

  LINKELÉS A WEBOLDALUNKRA

  Linkelhetsz a weboldalunk főoldalára, feltéve, hogy ezt fair és legális módon teszed, nem sértve a jó hírnevünket és nem hasznot húzva abból. A linkelés során nem keltheted azt a látszatot, hogy bármilyen szövetségben vagy velünk, vagy hogy bármilyen hozzájárulást vagy jóváhagyást kaptál erre tőlünk, ha ez nincs így. A weboldalunkat nem tehet más weboldal keretébe (HTML frame vagy iframe) és nem linkelhetsz a weboldalunk más oldalára, csak a homepage-re. Fenntartjuk a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül visszavonjuk a linkelésre adott engedélyt. Annak a weboldalnak, amiről linkelsz a mienkre, is meg kell felelnie a jelen szabályzatban megfogalmazott tartalmi követelményeknek és csak olyan weboldalról linkelhetsz hozzánk, amely a te tulajdonodban áll.

  LINKEK A WEBOLDALUNKRÓL

  A weboldalunkon található, harmadik személyek weboldalaira vagy más forrásaira mutató linkek csak a tájékoztatásod célját szolgálják. Tisztában kell lenned azzal, hogy mi az ilyen weboldalakon és más forrásokon keresztül elérhető tartalmak felett semmilyen felügyeletet nem gyakorlunk és nem vállalunk semmilyen felelősséget értük vagy bármilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy használod ezeket.

  JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

  Jelen felhasználási feltételek és bármely vita vagy követelés, mely ezen feltételekből vagy ezen feltételekkel kapcsolatban keletkezik (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és igényeket) Magyarország jogát kell alkalmazni. A magyar bíróságoknak kizárólagos hatásköre van a weboldalunkon tett látogatásokból vagy azokkal összefüggésben keletkező valamennyi vitára és követelésre (beleértve a szerződésen kívüli igényeket és vitákat.)

  MÓDOSÍTÁSOK

  Bármikor módosíthatjuk a jelen szabályzatban foglaltakat azáltal, hogy jelen oldal szövegét módosítjuk. Kérünk, rendszeresen ellenőrizd ezt az oldalt, hogy észrevedd, ha ilyen változás történt, mivel azok kötelezőek rád nézve. Az ezen az oldalon található rendelkezések némelyikét más oldalainkon megjelenő rendelkezések vagy értesítések is felülírhatják.

  KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS

  A kriptoeszközökhez kapcsolódó befektetés nagyfokú kockázattal jár ezért nem ajánlott minden befektetőnek. Soha se kockáztass annyi pénzt, amelynek elvesztése közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a Te és családod megélhetését.

  A közösségi médiában megjelenő – jellemzően szponzorált – tartalmakban szereplő információk gyakran elégtelenek a megalapozott befektetői döntések meghozatalához. Befektetés előtt így minimumként javasolt, hogy a a kockázatok értékelésén túl megbízható és valós információkat szerezz az adott tevékenységről, az érintett kriptoeszközről (pl. árfolyama, volatilitása, okosszerződés léte esetén okosszerződés működése) és annak üzemeltetőjéről (tényleges létezése, származási helye, belső szabályzatai, a rájuk vonatkozó nyilvánosan elérhető adatok stb.). Kifejezetten kérdezz rá a befektetési döntést ajánló személynél, vagy a szervezőnél a befektetéssel járó kockázatokra, lehetséges veszteségekre és az értékesítési, valamint az ügyletből történő kiszállási lehetőségekre.

  Ha a nyilvántartásokban vagy a tranzakció lebonyolításában probléma adódik (pl. a rendszer egy tagjának szándékos visszaélése esetén), a felhasználók számára egyetlen intézmény sem garantálja az ügylet lebonyolítását, vagy az ügyfélkárok megtérítését. Tovább növeli a kockázatokat, hogy a virtuális „valuták” ára, felhasználási értéke rendkívül gyorsan és a fogyasztók számára kiszámíthatatlan módon változhat.

  Az árfolyammozgások nem csak melletted, hanem ellened is dolgozhatnak, így mindig ügyelj rá, hogy befektetéseidet csak megfelelő tapasztalat mellett a kockázatok teljes tudatában intézd. Ajánlott a befektetés megkezdése előtt egy befektetői kockázatvállalási tanfolyamon részt venni.

  Nem vállalunk felelősséget azon befektetési döntésekért, melyek ezen a honlapon megjelenő információk alapján születnek. Egyetlen a honlapon közzétett információ sem tekintendő befektetési tanácsnak, ajánlatnak, javaslatnak, ajánlásnak, ígéretnek vagy garanciának.

  Társaságunk nem nyújt sem befektetési szolgáltatást, sem befektetési tanácsadási szolgáltatást.

  Te vagy az egyedüli és kizárólagosan felelős minden olyan döntésért, amely kriptoeszközökbe való befektetéssel, eladásával, vételével kapcsolatban meghozol és ezen döntések meghozatala során figyelemmel kell lenned a saját kockázatviselő képességére és vagyoni körülményeire.

  A MrCoin kizárja felelősségét a tőle vásárolt kriptoeszközök ügyfelek által történő felhasználásból eredő bármilyen veszteségekért, ideértve, de nem kizárólag:

  1. pénzügyi vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében, ideértve, de nem kizárólag a pénz-, vagy kriptoeszköz továbbítása, deviza és kriptoeszköz váltása és kereskedelme, fizetési szolgáltatások, e-pénz, vagy egyéb finanszírozási szolgáltatásokat;
  2. fogadási és játék szolgáltatások esetében;
  3. adományozás és vallási/spirituális szervezetek esetében;
  4. fogyasztási hitelek esetében, ideértve de nem kizárólag a fedezet vagy fedezet nélküli hitelezést, fizetési kölcsönöket, közösségi finanszírozást;
  5. befektetési alapok, ingatlankereskedés, vagy brókeri, továbbá a multi-level marketing alapon szervezett szolgáltatások esetében történő felhasználást is.

  Legfontosabb üzenetek

  • Vedd figyelembe, hogy az online befektetések potenciális kockázatokat rejtenek magukban!
  • Ellenőrizd, hogy a engedélyköteles-e az adott kriptoeszköz, és ezzel az engedéllyel rendelkezésre áll-e!
  • Légy fokozottan óvatos a magas hozamot ígérő befektetésekkel!
  • Vigyázz az olyan szoftvereket illetően, amelyek automatikusan generálnak tranzakciókat számodra!
  • Légy különösen óvatos, ha a hitelkártyád adatait kérik Tőled! Soha ne add meg hitelkártyád számát, lejárati idejét chaten vagy telefonon!
  • Ha nem vagy tisztában azzal, amit Neked ajánlanak, ne fektess be!