A MrCoin Ltd. (Egyesült Királyság) és szerződéses jogviszony alapján a Shinrai Kft. (Magyarország) (a továbbiakban: Adatkezelő) online Bitcoin váltási tranzakcióval, továbbá ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a szolgáltatás-nyújtás teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége megvalósítása érdekében. A felhasználó a www.mrcoin.eu honlapon elérhető online felület használatával és a szolgáltatásait elérhetővé tevő Bitcoin-ATM használatával is a MrCoin Ltd. szolgáltatásait veszi igénybe.

A felhasználó a honlapon megtalálja a Shinrai Kft. Adatkezelési Szabályzatát, melynek rendelkezései mind az Adatkezelő, mind a felhasználó és érintett számára kötelező előírásokat tartalmaz.

Jelen tájékoztató is az Adatkezelési Szabályzaton alapul, annak gyors áttekinthetőségét szolgálja.

A felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével egyidőben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait az Adatkezelő a törvények betartásával kezelje.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a www.mrcoin.eu honlapján, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés célja fizetésre használható virtuális eszközök, digitális valuták (pl. Bitcoin) adás-vételi tranzakcióinak lebonyolításához, továbbá az adás-vételhez kapcsolódó értékesítés támogatási, üzemeltetési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges adatkezelés, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó regisztrációnál és/vagy az Adatkezelő online, illetve egyéb szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A személyes adatok köre

Az ügyfelünktől elkért személyes adatok minimalizálása érdekében - alapvetően a tranzakció összege által meghatározottan - különböző szinteket alakítottunk ki és a szintektől függően kérünk el személyes adatokat az Ügyfeleinktől. Ezekről a szintekről és eltérő kötelezettségekről a Felhasználási feltételekben tájékozódhat.

Az ügyfelek azonosításához elkérhető adatok köre:

 • kapcsolat-felvételre akalmas mobil telefonszám
 • kapcsolat-felvételre alkalmas e-mail cím
 • teljes név
 • bankszámla szám
 • nagy felbontású fotó a bankkártyáról, amelyen látható a teljes név úgy, hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
 • állam által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentum nagy felbontású szkennelt másolata
 • lakcím igazolására alkalmas dokumentum nagy felbontású szkennelt másolata
 • fénykép, amelyen Ügyfelünk 2 dokumentumot és egy az általunk részedre elküldött feliratot tartalmazó papírlapot tart a kezében

További rögzített személyes adatok:

 • aláírás
 • születési név
 • anyja születési neve
 • születési hely és idő
 • a honlapunkon a látogatás dátuma és időpontja
 • a látogató / felhasználó számítógépének IP címe
 • a látogató / felhasználó böngészőjének típusa
 • a felhasználó Bitcoin-tárcájának címe

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, értékesítés-támogatás, ügyfélszolgálat, hatóságokkal való együttműködés, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése, kapcsolattartás

Társaságunk az általa kezelt személyes adatokat marketing célból harmadik személy részére nem adja át és nem teszi elérhetővé, kivéve ha törvényi előírás teszi azt számunkra kötelezővé.

Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, a tájékoztatást írásban megadni.

Az adatkezelés időtartama: az érintett által kezdeményezett törlésig, de legalább 5 év, tekintettel a szolgáltatás jellegére és egyéb törvényi kötelezettségekre, kivéve a haladéktalan törlés kötelező eseteit.

Amennyiben a felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelők

A MrCoin Ltd. (székhely: W8 4SG London, Kensington High Street 96. regisztrációs szám: 08994240. Egyesült Királyság) adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-112079/2017. számú határozatával vette nyilvántartásba.

A Shinrai Kft. (székhely: 1025 Budapest Vérhalom utca 40. adószám: 2383775-2-41) adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-112091/2017. számú határozatával vette nyilvántartásba.

2018. január 20.